Kayseri

Şehrin birbunca isabetli step iklim özellikleri de hakimdir. Yazlar sıcaktır ancak kesik sürer. Akşam ve gündüz arasındaki hararet ayrımı da bir bir hayli fazladır. Kermen ve Çifte Medresesi’nin karşısındaki bulvarın kontrasında, 1267’bile düz yazı edilen ve bir zamanlar yüce bir yıkıma uğrayan bu ilahiyat okulu onarılmış ve modernize edilmiştir.

Related Posts

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.