Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “misyon” veya “iş” mazmunına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda el ve hükümet işçiliklerinde kullanılırdı.

Tutarlı Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tanımlamak kucakin kullanılmaya temellandı. Bu görevliler, örneğin devlet daireleri veya kiliselerde çeşitli işçiliklerle mesul olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyettar bir konumda bulunan rastgele bir kişgüzel tanımlamak kucakin kullanılmaya temellandı. Günümüzde, “official” kelimesi alelumum hükümet, spor veya iş dünyası üzere resmi bir konumda bulunan kişileri veya kurumları tanımlamak kucakin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, kelime resmi veya salahiyettar bir konumda bulunan rastgele bir kişgüzel tanımlamak kucakin kullanılmaya temellamıştır.

Related Posts

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.