Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı sosyete süresince değeri olan , yetenek, iktisat ve özge davranış biçimlerini vüruttirdiği süreçlerin tüyönetmen.

Yetişek, önceden saptanmış esaslara nazaran insanların davranışlarında belirli vürutmeler katkısızlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Yetişek; bireyin davranışlarındaki yaşantısı vasıtasıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değmeslekme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kadar eğitimin bir çok tanılamamı konstrüksiyonlabilmektedir. Ancak, hasetmüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanılamam:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı vasıtasıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına makul ) değmeslekme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma nazaran;

· Yetişek bir süreçtir.

· Yetişek sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değmeslektirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değmeslekme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Yetişek sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç temel öğesi vardır.

1. Yalnızç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Yetişek amaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı yekpare kültürler dâhilin tıpkısıdır. Yalnızçların içeriği ve öğrenme dâhilin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre nazaran değmeslekebilir, ancak sürecin doğbirliı değmeslekmez.

Yetişek kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birkötü filozof ve eğitimci, eğitimin ne olduğuna dayalı farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuşdolaşma. Hasetmüzde ise eğitimin ikrar edilen ölçün tanılamamı şudur: Yetişek, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları vasıtasıyla kasıtlı olarak istendik davranış değmeslekikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın süresince eğitime dayalı temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları vasıtasıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değmeslekikliği” ve “müddetç” kadar kelimeler eğitimin ana taşlarıdır.

Yetişek, kişioğlu dâhilin ömür boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere makul olabileceği kadar istenmedik yönde de vürutebilir. Yetişek sürecinin meslekletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği kadar vürutigüzel de mümkün. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim, vürutigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, eğitim merkezleri kadar mekânlarda maruz eğitim formal; bireyin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim ise informal eğitidir. şu demek oluyor ki eğitim yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Yetişek Türleri
Yetişek türlerine nazaran sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim sarhoş olmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belirli bir maksat ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci yönetimsel bir kadro ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim ise otomatik vüruten ölçüsüz ve programsız yapılan eğitimdir ki can bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Yetişek Sistemi
Yetişek, bir mekanizma olarak ele kırmızıındığında ise eğitim sisteminin üç temel ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Kaynak; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, tesisat, maliyet, personel kadar fiziki unsurlardır. Müddetç; mektep süresince gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde ihtisas, yeterlilik, yetki, imtihan sonuçları kadar istenilen davranış değmeslekiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Related Posts

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.